Home - Visiting Japan - Consular Services

Consular Services


PAGPAPATALA NG KAPANGANAKAN AT ANG TUNGKOL SA JAPANESE NATIONALITY


I.   ANG PAGPAPATALA NG KAPANGANAKAN


Kapag ang bata ay ipinanganak dito sa Pilipinas ng mga Pilipino at Hapones na magulang, maituturing lamang na isang Hapones ang kanilang anak matapos na maipagbigay-alam ng mga magulang sa kinauukulang opisina: "Consulate-General of Japan sa Maynila", sa Consular-Offices sa Cebu o Davao o hindi kaya ay sa kinauukulang munisipyo sa Japan.

Nais po naming ipabatid na ang batang anak ng Pilipino at Hapones na ipinanganak sa Pilipinas ay awtomatikong nagkakaroon ng Philippine Nationality by birth". Kaya ang naturang bata ay hindi magkakaroon ng "Japanese Nationality" hanggat hindi ipinagbibigay-alam ng magulang nito ang kapanganakan ng bata sa loob ng tatlong (3) buwan mula sa araw ng kapanganakan. Kapag hindi ito naisagawa sa loob ng tatlong buwan, mawawala ang "Japanese nationality" ng bata.

Upang maipagbigay-alam sa kinauukulang awtoridad ang kapanganakan ng isang bata, ang mga sumusunod na dokumento ang kinakailangan:


1. 
"Certified True Copies ng Birth Certificate" ng bata (Ang "birth certificate" ay dapat may "registry number"

2 orihinal


2.
 Dapat nakasalin sa linguaheng Hapones ang Birth Certificate
(Kailangang makita ang pangalan ng "translator" sa dokumento)


2 orihinal


Dapat tandaan:
  Ang bata na ipinanganak sa mga magulang na Hapones at Pilipino ay dapat pumili ng nationalidad pagdating niya sa edad bago mag - ika- 22 taong gulang.

II.  ANG PAGKAKAROONG MULI NG JAPANESE NATIONALITY

Kapag ang bata na wala pa sa edad na 20 taong-gulang ay nawala ang "Japanese Nationality" dahil sa mga nabanggit na kadahilanan, at ang taong ito ay naninirahan sa Japan, siya ay magkakaroong muli ng Japanese Nationality sa pamamagitan ng pagbibigay-alam sa Legal Bureau sa Japan" tungkol sa usaping ito.