Nangangailangan ang Japan ng mga Specified Skilled Workers

Nangangailangan ang Japan ng mga Specified Skilled Workers

Gusto mo bang paunlarin ang iyong kakayahan sa Japan?
Noong Abril 2019, itinatag ang bagong status of residence na “Specified Skilled Worker (SSW)” sa Japan upang tanggapin ang mga manggagawang dayuhan na maaaring magtrabaho kaagad sa mga piling larangan ng industriya. Sa pahinang ito, ipapakita ang mga impormasyon para sa mga taong nagnanais gamitin ang kanilang nilinang na kakayahan at espesyalidad upang maging aktibo sa Japan.

Blossom! in Japan.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top