Prosesong gagawin bago magtrabaho sa Japan bilang SSW

*Mayroong 2 tipo ng “Specified Skilled Worker,” ang “i” at “ii.” Gayunpaman, ipapaliwanag dito ang tungkol sa “i” na naaangkop sa karamihang tao.

Pangkalahatang Daloy

Ang pangkalahatang daloy na daraanan upang makapagtrabaho sa bansang Hapon bilang SSW ay ayon sa sumusunod. Gayunpaman, nag-iiba nang bahagya ang proseso depende sa bansa, may mga bansa na may sariling proseso para sa loob ng bansa (para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnay sa ibaba).

Sa bansang Hapon

Ugnayan Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Japan
Address 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8537
Numero ng telepono 03-6441-0428
03-6441-0478
Numero ng FAX 03-6441-3436
Email address polotokyo@gmail.com
polotky@philembassy.net
Suportadong wika English, Filipino
Ugnayan Philippine Consulate General in Osaka, Department of Labor and Employment
Address 7F Urban Center Midosuji, 4-3-5 Awajimachi, Chuo-ku, Osaka City, Osaka 541-0047
Numero ng telepono 06-6575-7593
Email address pcg.osaka.laborsection@gmail.com
Suportadong wika Japanese, English, Filipino

Pilipinas

Ugnayan Philippine Overseas Employment Administration
Address 1550
Blas F. Ople Building Ortigas Avenue corner EDSA Mandaluyong City
Numero ng telepono +632-8722-1144
+632-8722-1155
Email address info@poea.gov.ph
Suportadong wika English, Filipino
Ugnayan Labor Market Development Branch
Address 1550
Blas F. Ople Building Ortigas Avenue corner EDSA Mandaluyong City
Numero ng telepono +632-8722-1162
+632-8726-8965
Email address marketdev@poea.gov.ph
Suportadong wika English, Filipino
Una, ang requirements para sa mga dayuhan ay ang sumusunod:
Para sa mga dayuhang bagong paparating sa bansang Hapon matapos makapasa sa pagsusulit sa labas ng bansang Hapon (kakayahan/wikang Hapon), o mga dayuhang matagumpay na natapos ang Technical Intern Training (ii) at exempted sa pagsusulit (kakayahan/wikang Hapon), sila ay pipirma ng kontrata sa pagtatrabaho sa accepting organization sa pamamagitan ng direktang pag-apply sa alok na trabaho/pagtanggap ng tulong sa pag-apply ng trabaho mula sa pribadong employment agency.
Pagkatapos ng aplikasyon para ma-isyu ang Certificate of Eligibility, ang Regional Immigration Services Bureau ang magpapadala ng Certificate of Eligibility sa accepting organization.
Pagkatapos, isumite sa Embahada sa ibang bansa ang Certificate of Eligibility na ipinadala ng accepting organization para sa aplikasyon ng visa.
Pagkatapos ng pagsusuri at kung ang visa ay ma-issue, maari ng pumasok ang dayuhan sa bansang Hapon at magsimulang magtrabaho sa accepting organization.
Una, ang requirements para sa mga dayuhan ay ang sumusunod:
Para sa mga dayuhang bagong paparating sa bansang Hapon matapos makapasa sa pagsusulit sa labas ng bansang Hapon (kakayahan/wikang Hapon), o mga dayuhang matagumpay na natapos ang Technical Intern Training (ii) at exempted sa pagsusulit (kakayahan/wikang Hapon), sila ay pipirma ng kontrata sa pagtatrabaho sa accepting organization sa pamamagitan ng direktang pag-apply sa alok na trabaho/pagtanggap ng tulong sa pag-apply ng trabaho mula sa pribadong employment agency.
Pagkatapos ng aplikasyon para ma-isyu ang Certificate of Eligibility, ang Regional Immigration Services Bureau ang magpapadala ng Certificate of Eligibility sa accepting organization.
Pagkatapos, isumite sa Embahada sa ibang bansa ang Certificate of Eligibility na ipinadala ng accepting organization para sa aplikasyon ng visa.
Pagkatapos ng pagsusuri at kung ang visa ay ma-issue, maari ng pumasok ang dayuhan sa bansang Hapon at magsimulang magtrabaho sa accepting organization.
 • ※1Pagsusulit na naaangkop sa klasipikasyon ng trabaho sa itinakdang industriya
 • ※2・Japan Foundation Test for Basic Japanese (Japan Foundation)
  o
  Japanese Languange Proficiency Test (N4 o higit pa) (Japan Foundation/Japan Educational Exchanges and Services)
  Atbp.
 • ※3○ 18 taong gulang pataas
  ○ Pumasa sa pagsusulit ukol sa kakayahan at pagsusulit sa wikang Hapon (exempted ang mga dayuhang matagumpay na natapos ang Technical Intern Training (ii))
  ○ Hindi nanirahan nang higit sa total na 5 taon sa bansang Hapon bilang Specified Skilled Worker (i)
  ○ Hindi siningilan ng security deposit o pumirma ng kontratang mayroong multa
  ○ Kung mayroong mga gastusing kailangan sagutin mismo ng aplikante, ang mga detalye ng responsibilidad nito ay lubos na nauunawaan.
  Atbp.
 • ※4○ Pagdalo sa orientation tungkol sa pamumuhay na isinasagawa ng Accepting Organization
  ○Pagrehistro bilang residente sa munisipalidad atbp. ng iyong tinitirahan
  ○ Pagbukas ng bank account upang makatanggap ng suweldo
  ○ Pagkuha ng tirahan
  Atbp.

Tungkol sa Test

①Test upang tiyakin ang abilidad sa wikang Hapon

Sa pagkuha ng status of residence na “Specified Skilled Worker,” kinakailangang pumasa sa “Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic)” o sa N4 ng “Japanese-Languange Proficiency Test (JLPT)” na isinasagawa sa bansang Hapon at sa bawat bansa.

*Para sa “Nursing Care,” kailangan din pumasa sa “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test”

②Skill test

Sa pagkuha ng status of residence na “Specified Skilled Worker,” kinakailangang pumasa sa “pagsusulit ukol sa kakayahan” ng bawat itinakdang industriya na isinasagawa sa bansang Hapon at sa bawat bansa.

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top